« Powrót
Co słychać w Dolnośląskim Oddziale Korporacji?

Pod koniec marca b.r. Dolnośląski Oddział PKT SGGiK tradycyjnie uczestniczył w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz TARBUD we Wrocławiu, włączając się, jak w poprzednich edycjach, w pracę komisji konkursowej targów. To była jubileuszowa impreza – Hala Stulecia po raz trzydziesty go- ściła wystawców i odwiedzających TARBUD.

Co słychać w Dolnośląskim Oddziale Korporacji?