Kontakt

 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
Oddział Okręgowy w Warszawie


02 – 786 Warszawa, ul. Rosoła 10a


tel. + 48 22 678 98 93,


e-mail: sggik@sggik.pl


www.warszawa.sggik.pl