Kontakt

 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
Oddział Okręgowy w Warszawie


02 – 777 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 95


tel. + 48 22 678 98 93,

        + 48 22 678 20 76


e-mail: sggik@sggik.pl


www.warszawa.sggik.pl