Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiej Korporacji techniki SGGiK w Warszawie

 

Prezes Zarządu             - Kazimierz Charzewski

Sekretarz Zarządu      - Tomasz Malowany

Skarbnik                            - Andrzej Ignaczewski