Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiej Korporacji techniki SGGiK w Warszawie

 Zarząd Oddziału:

Prezes – Norbert Winogrodzki

Sekretarz – Tomasz Malowany

Skarbnik – Andrzej Białostocki

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Ewa Kochanowska

Zastępca Przewodniczącego – Mirosław Gójski

Sekretarz – Lucjan Furtak