« Powrót
I Kongres Energetyki Obywatelskiej

Energetyka obywatelska dziś i jutro -
podsumowanie kongresu

Mamy za sobą I Ogólnopolski Kongres energetyki Obywatelskiej, który odbył się w dniach 28 29 września w Warszawie i Jabłonnie. Eksperci, praktycy i zwolennicy energetyki rozproszonej, z Polski i zagranicy, dyskutowali nad kierunkami działań na rzecz skutecznego wspierania energetyki obywatelskiej w Polsce w obecnych warunkach prawnych.

Jak to optymistycznie zauważył prof. Tadeusz Skoczkowski z Politechniki Warszawskiej, uczestnik pierwszego panelu dyskusyjnego, kongres ten ma szansę przejść do historii jako pierwsza tego rodzaju ogólnopolska impreza dedykowana wyłącznie energetyce obywatelskiej.

Prelekcje i dyskusje, która miały miejsce w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej pierwszego dnia kongresu, zostały podzielone na trzy sesje tematyczne:

  • Megatrendy w energetyce
  • Jak rozwijać energetykę obywatelską
  • Instrumenty wspierania energetyki obywatelskiej

Na kongresie zaprezentowano po raz pierwszy spot – animację, która syntetycznie (w 120 sekund) i w przystępny sposób tłumaczy czym jest energetyka obywatelska. Film dostępny jest m.in. na portalu YouTube i każdy, komu bliska jest idea promowania energetyki rozproszonej, jest zaproszony do wykorzystywania i dzielenia się tym filmem w swojej działalności.

Pomimo tego, że ponad 120 uczestników kongresu stanowiło bardzo zróżnicowaną grupę i reprezentowało wszystkie trzy sektory – publiczny, prywatny i pozarządowy – konkluzje wyłaniające się z dyskusji, zarówno plenarnych jak i kuluarowych, były zaskakująco spójne. Wsparcie regulacyjne, finansowe i polityczne energetyki obywatelskiej – rozproszonej, opartej w coraz większym stopniu na OZE – oraz poprawy efektywności energetycznej, wobec ogromu potrzeb i wielkiego potencjału, jest obecnie w Polsce niewystarczające – nie spełnia oczekiwań tych, którzy chcieliby sami produkować energię. Brak taryf gwarantowanych zniechęca ludzi do inwestowania w mikroinstalacje, a z powodu braku systemowego wsparcia zbyt wolno rozwijają się inwestycje w efektywność energetyczną – zbyt wolno, by nadążać za światowymi trendami w energetyce oraz by sprostać wyzwaniom klimatycznym.

Wobec trwającej już wokół światowej rewolucji energetycznej, grozi to, jak obrazowo podkreślił pierwszy prelegent - Marcin Popkiewicz –obudzeniem się niedługo w skansenie technologicznym, z trudnymi do nadrobienia zapóźnieniami technologicznymi, infrastrukturalnymi i społecznymi.

Niemal połowa ze 145 partnerów ruchu Więcej Niż Energia to różnej wielkości samorządy. Przedstawiciel największego z nich – województwa mazowieckiego (liczebnie porównywalnego z populacją Danii), marszałek Adam Struzik, podkreślał, że energetyka obywatelska to nasze wspólne wyzwanie cywilizacyjne i megatrend energetyczny, w którym Mazowsze chce mieć swój udział. Z tym większą satysfakcją wszyscy przyjęli informację, że dosłownie w przeddzień kongresu, do ruchu Więcej Niż Energia przystąpiło kolejne województwo – małopolskie.

Brak powszechnego i atrakcyjnego instrumentu wsparcia rozwoju energetyki obywatelskiej, jakim mogły być taryfy gwarantowane, zmusza obecnie do szukania w Polsce rozwiązań zastępczych. Niektórzy eksperci, jak Jan Rączka z Regulatory Assistance Project, największą dla prosumentów szansę widzi obecnie w ewentualnym montażu finansowym ustawowego wsparcia (w postaci opustów na zakup energii, po zbilansowaniu ilości energii pobieranej i oddawanej do sieci) z dofinansowaniem regionalnym, które mogą zaoferować samorządy np. ze środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Obecny na kongresie Jacek Chrzanowski, prezes WFOŚiGW z najbardziej prosumenckiego w Polsce województwa zachodniopomorskiego, zapowiedział na kongresie uruchomienie linii preferencyjnych pożyczek na budowę mikroźródeł OZE, niezależnych od wygaszanego obecnie programu NFOŚiGW Prosument.

Nie sposób wymieniać w tym miejscu wszystkich wybitnych specjalistów i praktyków obecnych na kongresie. Ich pełna lista, wraz z programem kongresu, prezentacjami i relacją zdjęciową i filmową, znajdują się na tej stronie.

Gościem specjalnym kongresu był Christoph Rasch, przedstawiciel największej niemieckiej spółdzielni energetycznej Greenpeace Energy, zrzeszającej obecnie ponad 125 tys. obywateli. Jak podkreślił jednak panMatthias Rehm z Ambasady RFN, błędem byłoby przypisywanie ogromnego zaangażowania niemieckiego społeczeństwa w energetykę obywatelską jedynie wyższej świadomości ekologicznej naszych zachodnich sąsiadów. To właśnie stabilny i opłacalny system zachęt, zarówno regulacyjnych jak i finansowych sprawił, że dziś 47% energii elektrycznej generowanej z OZE, podchodzi z instalacji znajdujących się w rękach obywateli.

Drugiego dnia uczestnicy kongresu zwiedzili Centrum Badawcze PAN Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) w Jabłonnie pod Warszawą oraz zapoznali się z trendami i nowościami w energetyce fotowoltaicznej.

Kongres odbił się echem w mediach – można o nim przeczytać m.in. na portalach Newsweek.pl,zielonewiadomosci.pl, czy gramwzielone.pl. O energetyce obywatelskiej, ruchu Więcej Niż Energia i kongresie w radiu TOK FM rozmawiali m.in. przedstawiciele Polskiej Zielonej Sieci, WWF Polska, Greenpeace Polska oraz ClientEarth Prawnicy dla Ziemi