« Powrót
25-lecie Polskiej Korporacji Techniki SGGiK

2 czerwca, na corocznej Wiosennej Gali Instalatorów, wraz z wieloma przedstawicielami naszej branży świętowaliśmy 25-lecie naszej organiacji. Podczas uroczystości były odznaczenia państwowe, dodatkowe, pozakonkursowe statuetki 'Złotego Instalatora', gratulacje od wiceministra infrastruktury i budownictwa Pana Tomasza Żuchowskiego, a także od stowarzyszeń i firm od lat współpracujących z Korporacją. Był też ogromny tort i wspaniała atmosfera.

Jubileusz Korporacji
Laureaci konkursu Złoty Instalator