« Powrót
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warszawskiego Oddziału Okręgowego Korporacji

 

W dniu 8 listopada 2018 r. w siedzibie Polskiej Korporacji SGGiK przy ul. Rosoła 10A odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Oddziału Warszawskiego Korporacji.

 

 

 

Jak zwykle członkowie nie zawiedli i przybyli na obrady by wspólnie wybrać nowe władze, a także zastanowić się nad kluczowymi zagadnieniami dla organizacji m.in. wdrażaniem programów „Czyste powietrze„ czy „Eco Projekt”

Mijający czas był dla Korporacji pracowitym okresem. Sporym zainteresowaniem cieszyły się organizowane kursy na uprawnienia E i D, Wiele firm zostało nagrodzonych statuetką Złotego Instalatora, w tym także firmy z Oddziału Warszawskiego Korporacji.

Kończący kadencję Prezes Zarządu Kazimierz Charzewski złożył podziękowania wszystkim członkom, których działania przyczyniły się do rozwoju organizacji.

Po sprawozdaniu z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Walne zebranie udzieliło absolutorium ustępującym władzom. Na nową kadencję został wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna w następującym składzie;

 

Zarząd Oddziału:

Prezes – Norbert Winogrodzki

Sekretarz – Tomasz Malowany

Skarbnik – Andrzej Białostocki

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Ewa Kochanowska

Zastępca Przewodniczącego – Mirosław Gójski

Sekretarz – Lucjan Furtak