W dniu 8 listopada 2018 r. w siedzibie Polskiej Korporacji SGGiK przy ul. Rosoła 10A odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Oddziału Warszawskiego Korporacji.

 

 

Redakcja miesięcznika CHŁODNICTWO&KLIMATYZACJA ma przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych oraz pracowników pionów technicznych na XVII edycję Konferencji z cyklu: Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju, która odbędzie się:

7 listopada 2018 r.

w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa.

 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji wraz z redakcją „Polskiego Instalatora” ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą firmę lub instytucję działającą w Polsce w branży instalacyjnej w roku 2017

 

Celem konkursu jest docenienie i wyróżnienie firm, które mają szczególne osiągnięcia, ciekawe opracowania technologiczne i konstrukcyjne charakteryzujące się wysokimi walorami technicznymi, użytkowymi i estetycznymi, walorami ekologicznymi, nowoczesnością i niezawodnością w działaniu. Czynnie działających na rynku branży instalacyjnej za różnorodne formy aktywności a także projektantów i inwestorów korzystających z nowoczesnych rozwiązań branżowych.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zmianie siedziby Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji.

 

Aktualny adres naszej organizacji:

ul. Rosoła 10 a, 02 – 786 Warszawa

tel. kontaktowy 22 678 98 93

 

Adres mailowy bez zmian: sggik@sggik.pl

 

Nr NIP i KRS pozostają bez zmian (NIP 525-21-15-142, KRS 0000201305), nr konta bankowego także bez zmian.

 

Pod tym samym adresem mieści się również redakcja miesięcznika Polski Instalator, wydawanego obecnie przez spółkę Euro Media Sp. z o.o., której Prezesem jest Pani Katarzyna Polesińska.

2 czerwca, na corocznej Wiosennej Gali Instalatorów, wraz z wieloma przedstawicielami naszej branży świętowaliśmy 25-lecie naszej organiacji. Podczas uroczystości były odznaczenia państwowe, dodatkowe, pozakonkursowe statuetki 'Złotego Instalatora', gratulacje od wiceministra infrastruktury i budownictwa Pana Tomasza Żuchowskiego, a także od stowarzyszeń i firm od lat współpracujących z Korporacją. Był też ogromny tort i wspaniała atmosfera.


lib-04-05_gala_pi04.pdf Jubileusz Korporacji
lib-06-07_laureaci_pi04.pdf Laureaci konkursu Złoty Instalator
  • Podstrona 4 z 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7